Penerbitan Akta Cerai

admin | Sabtu, 02 Maret 2013 - 21:25:17 WIT | dibaca: 2387 pembaca

BAB IX

PENERBITAN AKTA CERAI

Pasal 18

(1)

Pada perkara Cerai Talak, Akta Cerai diterbitkan pada hari sidang Ikrar Talak dilaksanakan.

 

 

(2)

Pada perkara Cerai Gugat, Akta Cerai diterbitkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan berkekuatan hukum tetap.